Vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf is een verkeersinbreuk waaraan de media bijzonder graag aandacht besteden en waarover telkens veel verontwaardiging bestaat.

Helaas bestaan er nog heel wat misverstanden over wat er al dan niet wordt bestempeld als vluchtmisdrijf.

Hoog tijd om die misverstanden voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

Wanneer pleeg je vluchtmisdrijf?

Je maakt je schuldig aan vluchtmisdrijf wanneer je betrokken was bij een verkeersongeval, en je de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat er (dienstige) vaststellingen worden verricht door de politie.

Ook als er een paaltje of boom werd geraakt of wanneer je op het eerste zicht geen schade kan vaststellen? Ja, ook dan moet je ter plaatse blijven.

Wat zijn dienstige vaststellingen? Die kunnen niet alleen betrekking hebben op de aansprakelijkheid voor een ongeval of om na te gaan of je alcohol of drugs hebt gebruikt, maar ook of je een rijbewijs hebt, je voertuig wel geldig verzekerd was, of dat je je voertuig hebt ingeschreven of laten keuren.

Heb je spijt gekregen en ben je nadien nog teruggekeerd of heb je je achteraf bij de politie gemeld? Dan heeft dat géén invloed meer op de strafbaarheid voor ‘vluchtmisdrijf’.

Je moet wel de intentie gehad hebben om je te onttrekken aan deze vaststellingen. Er is dus géén sprake van vluchtmisdrijf wanneer je vertrokken bent om een slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.

Had je dus niet de intentie om weg te rijden, dan heb je geen vluchtmisdrijf gepleegd. In dat geval zal er je enkel kunnen worden verweten dat je ‘niet ter plaatse bent gebleven’.  Dat verschil is van belang want de strafmaat ligt heel wat lager dan bij vluchtmisdrijf. Je riskeert bijvoorbeeld geen rijverbod.

Om te kunnen spreken van vluchtmisdrijf moet het ten slotte vaststaan dat je je ervan bewust was dat er zich een ongeval heeft voorgedaan.

Bestaat hier twijfel over? Bespreek dan zeker met ons of een andere gespecialiseerde advocaat of je geen vrijspraak kan bekomen!

Wie kan er vervolgd worden voor het plegen van vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf kan gepleegd worden door alle personen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus ook door voetgangers, fietsers, skateboarders of zelfs door een passagier in een voertuig.

Als je vervolgd wordt voor vluchtmisdrijf, wilt dat niet automatisch zeggen dat je daarom ook aansprakelijk bent voor het ongeval. Hiervoor zal de politierechter bijkomend moeten beoordelen of je een inbreuk hebt begaan op het wegverkeersreglement.

Welke straf riskeer je?

De strafmaat voor het plegen van vluchtmisdrijf is afhankelijk van het soort schade dat je hebt veroorzaakt door het ongeval.

Er bestaat een onderscheid tussen een ongeval met stoffelijke schade en een ongeval met gewonden of dodelijke afloop.

Enkel stoffelijke schade?

Indien er enkel sprake is van een ongeval met stoffelijke schade, dan riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden, een geldboete van € 1 600 tot € 16 000 euro. Mogelijks krijg je ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Ongeval met gewonden of dodelijke afloop?

Indien er sprake is van een ongeval met gekwetsten ? In dat geval riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en een geldboete van € 3 200 euro tot € 40 000. Ook riskeer je een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar of levenslang en zal je voor het terugkrijgen van je rijbewijs moeten slagen voor het theoretisch rijexamen, het praktisch rijexamen en een psychologische test.

Viel er een dodelijk slachtoffer bij het ongeval? Dan riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en een geldboete van € 3 200 euro tot € 40 000. Ook riskeer je een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar of levenslang en zal je voor het terugkrijgen van je rijbewijs moeten slagen voor het theoretisch rijexamen, het praktisch rijexamen en een psychologische test.

Je dossier wordt in deze gevallen dus heel wat complexer.

Niet alleen voor de berekening van de strafmaat maar ook op het vlak van mogelijk verhaal (ook wel regres genoemd) dat door je verzekeraar kan uitgeoefend worden. We adviseren je dan ook om in elk geval een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Jonge bestuurder

Ben je een jonge bestuurder? Dat heeft helemaal niets met je leeftijd te maken maar wel hoe lang je je rijbewijs al hebt.

Ben je minder dan 2 jaar in het bezit van een permanent rijbewijs B? Dan zal je naast het betalen van een geldboete en het uitvoeren van een rijverbod ook nog een theoretisch of praktisch rijexamen moeten afleggen.

De politierechter is meestal wel zo vriendelijk om je de keuze te laten tussen een theoretisch of praktisch rijexamen.

Wil je ons advies? Kies dan voor het theoretisch rijexamen! Het gaat niet alleen een stuk sneller om een afspraak te maken, het is ook nog eens een stuk goedkoper dan het praktisch rijexamen.

Herhaling

Was het niet de eerste keer dat je voor de politierechtbank bent moeten verschijnen en gebeurde de overtreding binnen de drie jaar na de vorige veroordeling?  Die vorige veroordeling hoeft niet per sé voor dezelfde verkeersinbreuk te zijn geweest, maar kan ook betrekking gehad hebben op een snelheidsovertreding, zware alcoholintoxicatie of dronkenschap, rijden onder invloed van drugs of rijden zonder geldige verzekering.

In dat geval riskeer je het dubbele van de normale boete én een fikse uitbrander van de Politierechter. Zeg niet dat we je niet hebben gewaarschuwd… (en raadpleeg ons of een andere gespecialiseerde advocaat om je hierin bij te staan)

Maak jij kans op een opschorting?