Welke papieren?

Van zodra je in je voertuig stapt om je op de openbare weg te begeven, moet je steeds de volgende documenten aan boord hebben:

∇ een geldig inschrijvingsbewijs van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (de roze kaart);

∇ een geldig verzekeringsdocument BA-autopolis (de groene kaart);

∇ een geldig keuringsbewijs;

∇ een geldig rijbewijs.

Ook moet het voertuig de toegekende nummerplaat te dragen.

Sinds een aantal jaren controleren intelligente camera’s langs de wegen, de zogenaamde ANPR-camera’s, via nummerplaatherkenning of je voertuig wel geldig verzekerd en gekeurd is.

Is dat niet het geval? Dan kan de politie onmiddellijk overgaan tot het opleggen van een boete.

Ben je het uit het oog verloren om die boete te betalen? Dan kan de politie je voertuig blokkeren met een wielklem en je een hogere boete opleggen.

Rijden zonder (geldig) keuringsbewijs

Als eigenaar van een voertuig ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse keuring ervan.

Normaal gezien krijg je ieder jaar een uitnodiging voor de autokeuring in de brievenbus.

Opgelet: hou er rekening mee dat ‘normaal gezien’ uitzonderlijk en per ongeluk niet het geval kan zijn. Echter moet je ook dan je voertuig laten keuren en zal je dus niet ver komen met een ‘ik wist het niet’. Vergeten te keuren? Dan ben je strafbaar en riskeer je een geldboete.

∇ Onze tip: zet de vervaldatum van je keuringsbewijs in je agenda en zorg dat je op tijd naar het keuringsstation gaat. Maak er bij de kassa van het keuringsstation eventueel melding van dat je geen uitnodiging hebt ontvangen.

Wist je dat personenwagens die jonger zijn dan 4 jaar, niet gekeurd moeten worden?

Het keuringsbewijs moet  altijd aanwezig zijn in je voertuig. Is dat niet het geval, ook dan riskeer je een geldboete. Inderdaad, dus ook al is je voertuig wél geldig gekeurd.

Ben je de eigenaar van een niet-gekeurd voertuig, dan riskeer je de volgende straffen:

∇ een mogelijke gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden

∇ een geldboete van € 80 tot € 80 000

Rijden zonder geldig verzekeringsbewijs

Als je je met een voertuig op de openbare weg begeeft, moet het voertuig geldig verzekerd zijn.

Is dat niet het geval? Dan kan je als eigenaar maar ook als bestuurder bestraft worden.

Kijk daarom steeds na of het voertuig waarmee je rijdt over alle boorddocumenten beschikt.

Als eigenaar en/of bestuurder van een onverzekerd voertuig, riskeer je de volgende straffen:

∇ een geldboete van € 800 tot € 8 000;

∇ een eventueel rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

∇ de eventuele verbeurdverklaring van het voertuig

∇ een eventuele gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden

Als bestuurder riskeer je een geldboete van € 80 tot € 2 000 indien het verzekeringsbewijs niet aanwezig is in de wagen. Wij adviseren je dus om steeds alle boorddocumenten na te kijken als je een voertuig wilt besturen dat niet het jouwe is.

Rijden zonder geldig inschrijvingsbewijs

Je mag je enkel met een voertuig op de openbare weg begeven wanneer het geldig is ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en het de nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend.

Hiervoor ben je  als eigenaar verantwoordelijk. Is dat niet in orde? dan riskeer je de volgende straffen:

∇ een geldboete van € 80 tot € 2 000

∇ de eventuele inbeslagname van je voertuig

Je zal achteraf ook een administratieve boete ontvangen van de FOD Financiën, dienst verkeersbelasting.

Rijden zonder (geldig) rijbewijs

Je mag in géén geval een voertuig besturen zonder dat je beschikt over een geldig rijbewijs.

Je moet met andere woorden houder zijn van het juiste rijbewijs én je moet dat rijbewijs steeds op zak hebben om te kunnen tonen wanneer dat nodig is.

Heb je je rijbewijs niet bij?

Wanneer je tijdens een politiecontrole verzocht wordt om je rijbewijs te tonen, maar je dat niet bij hebt, zal de politieagent in kwestie normaal gezien eerst gaan opzoeken of je wel houder bent van het juiste rijbewijs.

Beschik je over het juiste rijbewijs maar ben je het thuis vergeten? Dan zal wellicht enkel een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld worden waarbij je de kans krijgt om je rijbewijs op het politiekantoor te gaan tonen.

Onmiddellijke inning

Je zal dan wellicht een boete krijgen via een onmiddellijke inning van € 58. Dat is een boete die wordt voorgesteld door de politie. Betaal je die op tijd, dan mag je op je twee oren slapen en is de zaak definitief afgehandeld.

Minnelijke schikking

Heb je de onmiddellijke inning niet of niet op tijd betaald? Dan kan het Parket van de Procureur des Konings je een voorstel tot minnelijke schikking doen. Deze bedraagt € 85.

Gebeurde de overtreding in combinatie met andere overtredingen en word je toch gedagvaard voor de politierechtbank, dan riskeer je een geldboete van € 80 tot € 4 000.

Beschik je niet over een geldig rijbewijs?

Wanneer je niet over een (geldig) rijbewijs beschikt, bega je een ernstige verkeersovertreding.

In dat geval kan je een dagvaarding (Pro Justitia) verwachten en moet je verschijnen voor de Politierechtbank waar jij of je advocaat kan gaan uitleggen wat er precies is gebeurd.

∇ een geldboete van € 1 600 tot € 16 000
∇ een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

Raakte je betrokken bij een verkeersongeval en beschikte je niet over een geldig rijbewijs? Dan wordt het heel wat complexer.

Niet alleen voor de berekening van je strafmaat maar ook op het vlak van mogelijk verhaal dat door je verzekeraar kan uitgeoefend worden. We adviseren je dan ook om in elk geval een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Dat kan gratis!

Voorlopig rijbewijs

Er bestaan verschillende soorten voorlopige rijbewijzen:

Ofwel moet je altijd rijden met begeleiders ofwel mag je rijden zonder begeleiding indien je 20 uur rijschool hebt gevolgd.

Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld het verbod om ’s nachts of in het weekend te rijden of passagiers meenemen die nog geen 8 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Wanneer je deze voorwaarden niet naleeft, ben je strafbaar en riskeer je een geldboete van € 400 tot € 4 000.

Rijden tijdens rijverbod

Wanneer je een rijverbod hebt gekregen, mag je gedurende een bepaalde periode geen motorvoertuig besturen.

Je kan op twee manieren een rijverbod opgelegd krijgen:

1° je rijbewijs kan onmiddellijk worden ingetrokken als een tijdelijke politiemaatregel;
2° je krijgt een rijverbod opgelegd bij een veroordeling door de politierechtbank

Wanneer je toch rijdt tijdens je rijverbod, riskeer je hiervoor een zware bijkomende straf.

Afhankelijk van je type rijverbod, zijn er verschillende sancties:

∇ Onmiddellijke intrekking rijbewijs: Je riskeert een geldboete van € 1 600 tot € 16 000, een verplicht rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of voorgoed en/of een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar.

∇ Rijverbod (verval van recht tot sturen) uitgesproken door de politierechtbank: je riskeert een geldboete van € 4 000 tot € 16 000, een verplicht rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of voorgoed en of een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar.

In beide gevallen kan het voertuig geïmmobiliseerd worden door de politie als beveiligingsmaatregel. In dat geval krijg je je voertuig pas terug nadat de periode van het rijverbod is afgelopen.

Wil je een rijverbod zeker vermijden of komt een weekendrijverbod eigenlijk beter uit? Lees hier onze tips wanneer je dat kan vragen en hoe je dat best aanpakt!

Herhaling

Was het niet de eerste keer dat je voor de politierechtbank bent moeten verschijnen en gebeurde de overtreding binnen de drie jaar na de vorige veroordeling? Die vorige veroordeling hoeft niet per sé voor een overtreding met betrekking tot je rijbewijs te zijn geweest, maar kan ook betrekking gehad hebben op overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, zware alcoholintoxicatie of dronkenschap, rijden onder invloed van drugs of rijden zonder geldige verzekering.

Het kan bijzonder nuttig zijn om je in dat geval bij te laten staan door een advocaat, die zal proberen om de boete zo laag mogelijk te houden.

Dat kan gratis!

Maak jij kans op een opschorting?