Alcoholintoxicatie

Te veel gedronken?

Had je een glas (of twee) te veel op waardoor je logisch denkvermogen wat meer naar de achtergrond verschoof en leek het je een goed idee om toch nog achter het stuur te kruipen?

Achteraf gezien, wéét je natuurlijk dat dat niet het beste plan was, maar je werd tegengehouden door de politie en nu zal je moeten instaan voor de gevolgen.

Die gevolgen worden niet alleen bepaald door de hoeveelheid alcohol die je gedronken had maar ook hoe je je gedroeg op het ogenblik dat je werd tegengehouden.

Voor een lichte intoxicatie, zoals één pintje te veel, maak je kans op een boete via een onmiddellijke inning of een voorstel tot minnelijke schikking.

Gaat het echter verder dan een paar glazen en heb je je een beetje laten gaan? Dan zal je gedagvaard worden en ga je moeten verschijnen voor de Politierechtbank. De gerechtsdeurwaarder zal je een Pro Justitia bezorgen waarin de tenlasteleggingen staan waarvoor je moet voorkomen.

Verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat er een verschil bestaat tussen alcoholintoxicatie of het rijden onder invloed en dronkenschap.

Deze begrippen worden regelmatig naast en door elkaar gebruikt, zo wordt er vaak gesproken over “dronken bestuurders”, terwijl men enkel “geïntoxiceerde bestuurders” bedoelt.

Dronken rijden is echter niet hetzelfde als wanneer je rijdt na “een pintje te veel” en enkel geïntoxiceerd bent.

Wat is nu dan juist het verschil?

∇ Alcoholintoxicatie is objectief meetbaar en kan gemeten worden in het bloed (promille) of in de uitgeademde lucht (mg/l uitgeademde alveolaire lucht)

Door het afleggen van een ademtest of bloedproef gaat een politieagent na of er alcohol aanwezig is in de uitgeademde lucht of in het bloed. Nadien zal een adem- of bloedanalyse uitwijzen of er sprake is van strafbare alcoholintoxicatie.

In tegenstelling tot alcoholintoxicatie, kan er niet op een objectieve manier gemeten worden of je dronken was.

Nagaan of je dronken was gebeurt steeds op een enigszins subjectieve manier.

Meer bepaald zullen de politieagenten die je hebben tegengehouden, nagaan of je jezelf nog ‘bestendig onder controle kan houden’. Kan je nog over een rechte lijn lopen? Spreek je heldere taal of ben je verward en spreek je met een dubbele tong? Kan je je nog goed oriënteren in tijd en ruimte?

De staat van dronkenschap wordt verder nagegaan aan de hand van uiterlijke kenmerken, zoals je algemeen voorkomen, bloeddoorlopen ogen, kleverige mond, alcoholgeur, braken, enz.

Dronkenschap is altijd een feitenkwestie die door de Politierechter geval per geval zal beoordeeld worden.

Het is dus perfect mogelijk dat je de wettelijke grens van alcoholintoxicatie hebt overschreden zonder dat je je in staat van dronkenschap bevindt. Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk maar wel minder waarschijnlijk.

Regres of verhaal van je verzekeraar

Waarom is dat verschil tussen dronkenschap en intoxicatie van belang?

Onder andere voor het verhaal dat je verzekeraar op jou kan uitoefenen.

Een BA-verzekeraar moet de schade aan een slachtoffer vergoeden wanneer de aansprakelijkheid van haar verzekerde of verzekeringnemer bij een ongeval betrokken is. In geval van dronkenschap zal de verzekeraar haar uitgaven in de meeste gevallen achteraf verhalen op haar verzekerde, het zogenaamde verhaal of regres. Wanneer er enkel sprake is van alcoholintoxicatie zal de verzekeraar bijkomend moeten aantonen dat het ongeval werd veroorzaakt dóór de intoxicatie. Heb je hier nog vragen over? Lees er meer over in ons artikel of contacteer ons voor verder juridisch advies!

Alcoholintoxicatie of rijden onder invloed van alcohol

Heb je te veel gedronken en ben je toch nog achter het stuur gekropen? In dat geval is er sprake van alcoholintoxicatie of ‘rijden onder invloed van alcohol’.

Je bent strafbaar wanneer je meer dan 0,5 promille in je bloed hebt of er een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt gemeten.

Onmiddellijke inning

Viel het aantal glazen nog enigszins mee én heb je geen ongeval veroorzaakt? Dan zal je normaal gezien een onmiddellijke inning krijgen. Dat is een boete die wordt voorgesteld door de politie.  Betaal je die op tijd, dan mag je op je twee oren slapen en is de zaak definitief afgehandeld.

Hoeveel gaat mij dat kosten?

Dat zal afhangen van de ernst van de intoxicatie:

0,22 – < 0,35 mg/l UAL (0,5 – < 0,8 promille): € 179

0,35 – < 0,44 mg/l UAL (0,8 – < 1,00 promille): € 420

Een onmiddellijke inning is in dat geval enkel mogelijk voor buitenlandse bestuurders

0,44 – < 0,50 mg/l UAL (1,01 – < 1,15 promille): € 578

Een onmiddellijke inning is in dat geval enkel mogelijk voor buitenlandse bestuurders

> of = 0,50 mg/l UAL (> of = 1,15 promille): Geen onmiddellijke inning mogelijk

Minnelijke schikking

Heb je de onmiddellijke inning niet (of niet op tijd) betaald? Dan kan het Parket van de Procureur des Konings je een voorstel tot minnelijke schikking doen. Deze boete ligt wel een pak hoger dan de onmiddellijke inning.

0,22 – < 0,35 mg/l UAL (0,5 – < 0,80 promille): € 240
0,35 – < 0,44 mg/l UAL (0,8 – < 1,00 promille): € 600
0,44 – < 0,50 mg/l UAL (1,01 – < 1,15 promille): € 800
> of = 0,50 mg/l UAL (> of = 1,15 promille): Geen minnelijke schikking mogelijk

Professionele bestuurder

Ben je een professionele bestuurder (bv. taxichauffeurs, rijchauffeurs van minibussen of vervoer van personen, …)? Dan ligt de grens lager en mag je slechts 0,09 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht of 0,2 promille alcohol in het bloed hebben.

Deze lagere grens geldt niet bij privéverplaatsingen.

Heb je deze grens overschreden en werd je betrapt, dan zal je verplicht een onmiddellijke inning van € 105 moeten betalen of kan er een minnelijke schikking worden voorgesteld van € 145.

Dagvaarding voor de politierechtbank

Had je een intoxicatie van meer dan 1,15 promille (=meer dan 0,50 mg/l Uitgeademde alveolaire lucht) of  raakte je betrokken in een verkeersongeval met gewonden?

In dat geval kan je een dagvaarding (Pro Justitia) verwachten en moet je verschijnen voor de Politierechtbank. Jij – of je advocaat – mag dan gaan uitleggen aan de Politierechter wat er precies gebeurd is.

Wist je dat je in de meeste gevallen recht hebt op een gratis advocaat? Laat het ons voor je nakijken!

Geldboete

Als je vervolgd wordt voor rijden onder invloed van alcohol en dat kan niet worden betwist, zal je een geldboete te moeten betalen. Hoeveel je geldboete bedraagt, hangt af van hoeveel alcohol er in je bloed werd gemeten. De boete wordt hoger naarmate je meer promille in je bloed hebt.

Rijverbod

In bepaalde gevallen kan de politierechter je ook een rijverbod opleggen. Dat wordt officieel het ‘verval van het recht tot sturen’ genoemd. De periode van het rijverbod varieert van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.

Wil je een rijverbod zeker vermijden of komt een weekendrijverbod eigenlijk beter uit? Lees zeker onze tips wanneer je dat kan vragen en hoe je dat best aanpakt!

Alcoholslot

In een aantal gevallen is het zo dat de politierechter je kan dwingen om een alcoholslot te installeren in je auto.

Je mag dan enkel rijden met een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot en je krijgt hiervoor een speciaal rijbewijs waarop ‘code 112’ wordt vermeld.

De politierechter kan een alcoholslot opleggen wanneer:

∇ je meer dan 0,35 mg/l UAL oftewel 0,8 promille in je bloed had;
∇ je hebt gereden in staat van dronkenschap;
∇ het niet de eerste keer is dat je veroordeeld werd voor alcoholintoxicatie of dronkenschap.

De politierechter moet een alcoholslot opleggen wanneer:

∇ je meer dan 0,78 mg/l UAL oftewel 1,80 promille in je bloed had, tenzij de rechter beslist om geen alcoholslot op te leggen en dit ook uitdrukkelijk motiveert;
∇ het niet de eerste keer is dat je veroordeeld werd voor alcoholintoxicatie of dronkenschap, je meermaals minstens 0,52 mg/l UAL oftewel 1,2 promille in je bloed had en dit binnen een periode van 3 jaar.

En nu even concreet: welke straf kan je wanneer verwachten?  We hebben het hier voor je samengevat:

Alcoholpercentage Minnelijke schikking Onmiddellijke intrekking van rijbewijs Politierechtbank
Tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL Mogelijk Rijverbod van minimum 3 uur Boete van € 200 tot € 4.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot
Tussen 0,35 en 0,44 mg/UAL Mogelijk Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Boete van € 1 600 tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,44 en 0,50 mg/UAL Mogelijk Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Boete van € 1 600 tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,50 en 0,65 mg/UAL Mogelijk Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Boete van € 1 600 tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Meer dan 0,65 mg/UAL Dagvaarding 15 dagen + aanvullend rijverbod door de Politierechtbank Boete van € 1 600 tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot (verplicht vanaf 0,78 mg/UAL).

Geen zin om zelf te gaan tellen? Laat hier je boete gratis door ons berekenen!

Jonge bestuurder

Ben je een jonge bestuurder? Dat heeft helemaal niets met je leeftijd te maken maar wel hoe lang je je rijbewijs al hebt.

Ben je minder dan 2 jaar in het bezit van een permanent rijbewijs B? Dan zal je naast het betalen van een geldboete en het uitvoeren van een rijverbod ook nog een theoretisch of praktisch rijexamen moeten afleggen.

De politierechter is meestal wel zo vriendelijk om je de keuze te laten tussen een theoretisch of praktisch rijexamen.

Wil je ons advies? Kies dan voor het theoretisch rijexamen! Het gaat niet alleen een stuk sneller om een afspraak te maken, het is ook nog eens heel wat goedkoper dan het praktisch rijexamen.

Herhaling?

Was de (financiële) kater de vorige keer niet zwaar genoeg en moet je opnieuw voor de politierechtbank verschijnen wegens het rijden onder invloed?

Gebeurde die inbreuk bovendien binnen de drie jaar na je vorige veroordeling? Dan riskeer je niet alleen een uitbrander van de politierechter maar mag je ook verwachten aan een forse bestraffing.

Bij een eerste herhaling binnen drie jaar kan de geldboete oplopen tot € 40 000 en riskeer je een rijverbod van minimum 3 maanden. Dat zijn de maximumstraffen. Je zal wel alleszins moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en je praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Bij een tweede herhaling binnen drie jaar kan die geldboete maar liefst € 80 000 bedragen en riskeer je een rijverbod van minimum 6 maanden. Dat zijn de maximumstraffen! Je zal wel alleszins moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en je praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

De bijstand van een advocaat kan in die gevallen zeker nuttig zijn. Twijfel hier niet over en neem contact met ons op.

Ongeval met gewonden of dodelijk ongeval?

Raakte je betrokken bij een verkeersongeval en had je te veel gedronken? Waren er gewonden of valt er een dodelijk slachtoffer te betreuren? Dan wordt het heel wat complexer.

Niet alleen voor de berekening van je strafmaat maar ook op het vlak van mogelijk verhaal dat door je verzekeraar kan uitgeoefend worden.

We adviseren je in dit geval om zeker ons of een andere gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Maak jij kans op een opschorting?