Dronkenschap

Te veel gedronken?

Had je een glas (of twee) te veel op waardoor je logisch denkvermogen wat meer naar de achtergrond verschoof en leek het je een goed idee om toch nog achter het stuur te kruipen?

Achteraf gezien, wéét je natuurlijk dat dat niet het beste plan was, maar je werd tegengehouden door de politie en nu zal je moeten instaan voor de gevolgen.

Die gevolgen worden niet alleen bepaald door de hoeveelheid alcohol die je gedronken had maar ook hoe je je gedroeg op het ogenblik dat je werd tegengehouden.

Voor een lichte intoxicatie, zoals één pintje te veel, maak je kans op een boete via een onmiddellijke inning of een voorstel tot minnelijke schikking.

Gaat het echter verder dan een paar glazen en heb je je een beetje laten gaan? Dan zal je gedagvaard worden en ga je moeten verschijnen voor de Politierechtbank. De gerechtsdeurwaarder zal je een Pro Justitia bezorgen waarin de tenlasteleggingen staan waarvoor je moet voorkomen.

Verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat er een verschil bestaat tussen alcoholintoxicatie of het rijden onder invloed en dronkenschap.

Deze begrippen worden regelmatig naast en door elkaar gebruikt, zo wordt er vaak gesproken over “dronken bestuurders”, terwijl men enkel “geïntoxiceerde bestuurders” bedoelt.

Dronken rijden is echter niet hetzelfde als wanneer je rijdt na “een pintje te veel” en enkel geïntoxiceerd bent.

Wat is nu dan juist het verschil?

Alcoholintoxicatie is objectief meetbaar en kan gemeten worden in het bloed (promille) of in de uitgeademde lucht (mg/l uitgeademde alveolaire lucht)

Door het afleggen van een ademtest of bloedproef gaat een politieagent na of er alcohol aanwezig is in de uitgeademde lucht of in het bloed. Nadien zal een adem- of bloedanalyse uitwijzen of er sprake is van strafbare alcoholintoxicatie.

In tegenstelling tot alcoholintoxicatie, kan er niet op een objectieve manier gemeten worden of je dronken was.

Nagaan of je dronken was gebeurt steeds op een enigszins subjectieve manier. Meer bepaald zullen de politieagenten die je hebben tegengehouden, nagaan of je jezelf nog ‘bestendig onder controle kan houden’. Kan je nog over een rechte lijn lopen? Spreek je heldere taal of ben je verward en spreek je met een dubbele tong? Kan je je nog goed oriënteren in tijd en ruimte?

De staat van dronkenschap wordt verder nagegaan aan de hand van uiterlijke kenmerken, zoals je algemeen voorkomen, bloeddoorlopen ogen, kleverige mond, alcoholgeur, braken, enz.

Dronkenschap is altijd een feitenkwestie die door de Politierechter geval per geval zal beoordeeld worden.

Het is dus perfect mogelijk dat je de wettelijke grens van alcoholintoxicatie hebt overschreden zonder dat je je in staat van dronkenschap bevindt. Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk maar wel minder waarschijnlijk.

Regres of verhaal van je verzekeraar

Waarom is dat verschil tussen dronkenschap en intoxicatie van belang?

Onder andere voor het verhaal dat je verzekeraar op jou kan uitoefenen.

Een BA-verzekeraar moet de schade aan een slachtoffer te vergoeden wanneer de aansprakelijkheid van haar verzekerde of verzekeringnemer bij een ongeval betrokken is. In geval van dronkenschap zal de verzekeraar haar uitgaven in de meeste gevallen achteraf verhalen op haar verzekerde, het zogenaamde verhaal of regres. Wanneer er enkel sprake is van alcoholintoxicatie zal de verzekeraar bijkomend moeten aantonen dat het ongeval werd veroorzaakt dóór de intoxicatie. Heb je hier nog vragen over? Lees er meer over in ons artikel of contacteer ons voor verder juridisch advies!

Dronkenschap

Word je vervolgd voor dronkenschap? Dan zal je in elk geval worden gedagvaard voor de politierechtbank en is het alleszins aan te raden om een advocaat te raadplegen. Die zal het strafdossier inkijken en nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan om veroordeeld te worden voor dronkenschap.

Zoals hierboven besproken gebeurt de vaststelling van dronkenschap immers op een subjectieve manier en zal de Politierechter dit geval per geval moeten bekijken en beoordelen.

Is er ook maar de minste twijfel mogelijk of je al dan niet dronken was? Dan is de politierechter verplicht om je vrij te spreken voor dronkenschap.
Het is dus zeker aan te raden om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen die je hierover kan adviseren.

Dat kan volledig gratis!

Geldboete, rijverbod en herstelonderzoeken

Kan er volgens de politierechter geen discussie over bestaan dat je dronken achter het stuur zat? Dan riskeer je een zware bestraffing.

De politierechter zal je een geldboete opleggen die kan oplopen van € 1 600 tot € 16 000 euro. De politierechter is tevens verplicht om je een rijverbod op te leggen dat kan oplopen tot 5 jaar.

Het is verder ook mogelijk dat de politierechter je bijkomend veroordeelt tot het opnieuw afleggen van een theoretisch en/of praktisch rijexamen of het ondergaan van een medisch en/of psychologisch onderzoek.

Alcoholslot

Daarnaast is het zo dat de politierechter je kan dwingen om een alcoholslot te laten installeren in je auto.

Je mag dan enkel rijden met een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot en je krijgt hiervoor een speciaal rijbewijs waarop ‘code 112’ wordt vermeld.

Bereken mijn boete

Wil je exact weten waar je je aan kan verwachten, maar heb je geen zin om dat zelf uit te zoeken?

Stuur ons de dagvaarding of Pro Justitia door en we berekenen gratis aan welke boete je je kan verwachten.

Jonge bestuurder

Ben je een jonge bestuurder? Dat heeft helemaal niets met je leeftijd te maken maar wel hoe lang je je rijbewijs al hebt.

Ben je minder dan 2 jaar in het bezit van een permanent rijbewijs B? Dan zal je naast het betalen van een geldboete en het uitvoeren van een rijverbod ook nog een theoretisch of praktisch rijexamen moeten afleggen.

De politierechter is meestal wel zo vriendelijk om je de keuze te laten tussen een theoretisch of praktisch rijexamen.

Wil je ons advies? Kies dan voor het theoretisch rijexamen! Het gaat niet alleen een stuk sneller om een afspraak te maken, het is ook nog eens heel wat goedkoper dan het praktisch rijexamen.

Herhaling

Was de (financiële) kater de vorige keer niet zwaar genoeg? Moet je opnieuw voor de politierechtbank verschijnen wegens dronkenschap achter het stuur?

Gebeurde die inbreuk bovendien binnen de drie jaar na je vorige veroordeling? Dan riskeer je niet alleen een fikse uitbrander van de politierechter maar mag je je ook verwachten aan een forse bestraffing.

Bij een eerste herhaling binnen drie jaar kan de geldboete oplopen tot € 40 000 en riskeer je een rijverbod van minimum 3 maanden. Dat zijn de maximumstraffen die kunnen opgelegd worden. Je zal daarnaast alleszins moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek. Ook ga je je praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Bij een tweede herhaling binnen drie jaar kan die geldboete € 80 000 bedragen. Ook riskeer je een rijverbod van minimum 6 maanden. Dat zijn de maximumstraffen die kunnen opgelegd worden. Je zal daarnaast alleszins moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en je praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

De bijstand van een advocaat kan in die gevallen dus zeker nuttig zijn.

Ongeval met gewonden of dodelijk ongeval?

Raakte je betrokken bij een verkeersongeval en had je te veel gedronken? Waren er gewonden of valt er een dodelijk slachtoffer te betreuren? Dan wordt het heel wat complexer.

Niet alleen voor de berekening van je strafmaat maar ook op het vlak van mogelijk verhaal dat door je verzekeraar kan uitgeoefend worden. We adviseren je dan ook om in elk geval een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Dat kan gratis!

Geweigerd om te blazen?

Had je geen zin om te blazen? Wanneer je een ademtest, ademanalyse of bloedproef weigert, ben je ook strafbaar en riskeer je een geldboete van € 1 600 tot € 16 000 en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Maak jij kans op een opschorting?