Te snel!

Milj… Je was even niet aan het opletten, duwde het gaspedaal een beetje te diep in en je wordt er onmiddellijk op attent gemaakt door de flitscamera.

Waar kan je je aan verwachten als je te snel hebt gereden?

Onmiddellijke inning 

Viel de snelheid nog wel mee, dan zal je hiervoor een boete krijgen via een onmiddellijke inning. Dat is een boete die wordt voorgesteld door de politie.  Betaal je die op tijd, dan mag je op je twee oren slapen en is de zaak definitief afgehandeld.

Hoeveel gaat mij dat kosten?

Voor een lichte snelheidsovertreding, betaal je de minimumboete van € 53. Afhankelijk van de gemeten snelheid en de toegelaten snelheid, zal de geldboete per bijkomende km boven de 10 km/u progressief stijgen met € 11 per km/u.

Bij een zware snelheidsovertreding kan de boete gemakkelijk oplopen. De maximumboete voor een snelheidsovertreding bedraagt maar liefst € 4000.

Minnelijke schikking

Heb je de onmiddellijke inning niet of niet op tijd betaald? Dan kan het Parket van de Procureur des Konings je een voorstel tot minnelijke schikking doen. Deze boete is € 13,00 hoger dan de onmiddellijke inning.

Hier wordt verder dezelfde berekening toegepast dan bij een onmiddellijke inning.

Als je dus meer dan 10 km/u te snel reed binnen de bebouwde kom of binnen een zone 30, erf, woonerf of schoolomgeving, zal je daarbovenop dus € 11,00 per bijkomende km/u moeten betalen.

Heb je meer dan 10 km/u te snel gereden buiten de bebouwde kom? Dan zal je 6,00 euro per bijkomende km/u moeten bijbetalen.

Dagvaarding voor de politierechtbank

Was je voet echt véél te zwaar? Dit is het geval wanneer je meer dan 30 km/u te snel hebt gereden binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen.

In dat geval kan je een dagvaarding (pro justitia) verwachten en moet je verschijnen voor de Politierechtbank waar jij of je advocaat kan gaan uitleggen wat er precies is gebeurd.

Geldboete

Voor een lichte snelheidsovertreding wordt er een geldboete opgelegd van minimum € 80,00.

Bij een zware snelheidsovertreding kan de boete gemakkelijk oplopen. De maximumboete voor een snelheidsovertreding bedraagt maar liefst € 4 000.

Rijverbod

In bepaalde gevallen kan de politierechter je ook een rijverbod opleggen. Dat wordt officieel het ‘verval van het recht tot sturen’ genoemd. De periode van het rijverbod varieert van minimum 8  dagen tot maximum 5 jaar.

Wil je een rijverbod zeker vermijden of komt een weekendrijverbod eigenlijk beter uit? Lees hier onze tips wanneer je dat kan vragen en hoe je dat best aanpakt!

In sommige gevallen kan je er helaas niet omheen en is de politierechter verplicht om je een rijverbod op te leggen:

∇ Wanneer je meer dan 30 kilometer per uur te snel hebt gereden binnen de bebouwde kom, in een zone 30, in een schoolomgeving, in een erf of woonerf.

∇ Wanneer je meer dan 40 kilometer per uur te snel hebt gereden op andere wegen.

In sommige, zeer uitzonderlijke gevallen en als je hiervoor een hele goede reden hebt, kan de politierechter hier toch nog van afwijken.

Denk je dat jouw geval uitzonderlijk is? Contacteer ons en we adviseren je gratis over je mogelijkheden!

Heb je na al deze uitleg nog steeds geen idee aan welke straf of boete je je kan verwachten?
We vatten het hier nog even samen:

∇  Te snel gereden in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:

Snelheid Geldboete Onmiddellijke intrekking van rijbewijs Rijverbod Politierechtbank
10 km te snel € 53,00 Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
11-20 km te snel € 53,00 + € 11/km Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
21-30 km te snel € 53,00 + € 11/km Mogelijk Mogelijk 8 dagen tot 5 jaar Bij niet-betaling minnelijke schikking
>30 km te snel € 80,00 tot € 4 000,00 Mogelijk Verplicht 8 dagen tot 5 jaar Altijd

 

∇  Te snel gereden op andere wegen:

Snelheid Geldboete Onmiddellijke intrekking van rijbewijs Rijverbod Politierechtbank
10 km te snel € 53,00 Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
11-30 km te snel € 53,00 + € 6/km Nee Nee Bij niet-betaling minnelijke schikking
31-40 km te snel € 53,00 + € 6/km Mogelijk Mogelijk

8 dagen tot 5 jaar

Bij niet-betaling minnelijke schikking
>40 km te snel € 80,00 tot € 4 000,00 Mogelijk Verplicht 8 dagen tot 5 jaar Altijd

 

Geen zin om zelf te tellen? Laat hier je boete gratis door ons berekenen!

Jonge bestuurder

Ben je een jonge bestuurder? Dat heeft helemaal niets met je leeftijd te maken maar wel hoe lang je je rijbewijs al hebt.

Ben je minder dan 2 jaar in het bezit van een permanent rijbewijs B? Dan zal je naast het betalen van een geldboete en het uitvoeren van een rijverbod ook nog een theoretisch of praktisch rijexamen moeten afleggen.

De politierechter is meestal wel zo vriendelijk om je de keuze te laten tussen een theoretisch of praktisch rijexamen.

Wil je ons advies? Kies dan voor het theoretisch rijexamen! Het gaat niet alleen een stuk sneller om een afspraak te maken, het is ook nog eens heel wat goedkoper dan het praktisch rijexamen.

Herhaling

Een ezel stoot zich geen twee keer…

Was het niet de eerste keer dat je voor de politierechtbank bent moeten verschijnen en gebeurde de snelheidsovertreding binnen de drie jaar na de vorige veroordeling? In dat geval riskeer je het dubbele van de normale boete.

Die vorige veroordeling hoeft niet perse voor een snelheidsovertreding te zijn geweest, maar kan ook betrekking gehad hebben op vluchtmisdrijf, zware alcoholintoxicatie of dronkenschap, rijden onder invloed van drugs of rijden zonder geldige verzekering,…

Maak jij kans op een opschorting?