Het is wettelijk verboden om een voertuig te besturen in geval van alcoholintoxicatie of wanneer je dronken bent. Alcoholintoxicatie en dronkenschap zijn niet hetzelfde en kunnen verschillende gevolgen met zich meebrengen. Niet alleen op het vlak van bestraffing maar ook voor het regresrecht van de verzekeraar.

Het onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

De begrippen alcoholintoxicatie en dronkenschap worden vaak naast en door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil tussen deze beide begrippen dat grotere gevolgen met zich meebrengt dan je op het eerste zicht zou denken.

In de wet staat dat het verboden is te rijden in staat van alcoholintoxicatie. Dat wilt zeggen wanneer uit een ademtest blijkt dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeblazen lucht of 0,5 promille.

Niet elke persoon die geïntoxiceerd is, verkeert echter automatisch ook in staat van dronkenschap.

Verschil in bestraffing

Eerst en vooral is er een verschil in bestraffing. Zo is de straf voor dronkenschap zwaarder dan deze voor alcoholintoxicatie.

Wat is alcoholintoxicatie?

Alcoholintoxicatie  is wetenschappelijk te meten door het gebruik van een geijkt meetinstrument. Dat instrument geeft weer hoeveel promille alcohol per liter bloed in een lichaam zit.

Wat is dronkenschap?

Dronkenschap daarentegen is het verlies van de bestendige controle over je daden door overdreven alcoholgebruik.

Wanneer kan het Openbaar Ministerie je vervolgen voor dronkenschap? En zal de politierechter je vervolgens al dan niet veroordelen? Hiervoor kijken zij in principe niet naar de hoeveelheid alcohol in je lichaam. Waar zij wel naar kijken zijn de vaststellingen van de politieagenten wanneer die je tegenhouden bij een alcoholcontrole. De agenten zullen hun vaststellingen noteren in het strafdossier. Op basis hiervan kunnen zowel het Openbaar Ministerie als de politierechter daarna hun beslissingen nemen.

Om deze vaststellingen te doen, gaan de politieagenten bij de controle kijken naar je uiterlijke kenmerken en naar het gedrag dat je vertoonde. Ze zullen bijvoorbeeld nagaan of je nog een rechte lijn kan lopen en of je spreekt met een dubbele tong.

Het recht op regres 

In geval van dronkenschap riskeer je niet alleen een zwaardere bestraffing dan bij een loutere alcoholintoxicatie. Wanneer je ook een ongeval veroorzaakt hebt, zijn er bijkomende gevolgen met betrekking tot een eventuele regresvordering van je verzekeraar.  Regres betekent dat je verzekeraar alle schadevergoedingen die zij heeft uitbetaald, zal kunnen terugvragen van jou.

Het zal voor een verzekeraar veel moeilijker zijn om regres uit te oefenen wanneer je enkel geïntoxiceerd was, maar niet dronken. Zij zal immers moeten bewijzen dat je het ongeval hebt veroorzaakt doordat je alcohol hebt gedronken. Bij dronkenschap is het voor de verzekeraar heel wat eenvoudiger om dat aan te tonen omdat je dan geen controle meer had over je daden.

Hoe bepalen politieagenten of er sprake is van dronkenschap?

  • Kan je nog over een rechte lijn lopen?

  • Spreek je heldere taal of ben je verward?

  • Heb je een goede oriëntatie in tijd en ruimte?

  • Heb je bloeddoorlopen ogen of een kleverige mond?

  • Heb je een alcoholgeur of vertoon je sporen van braken?

Wil je meer weten over de gevolgen van intoxicatie of dronkenschap?