Heb je te veel gedronken en houdt de politie je tegen? Je hebt bepaalde rechten in geval van een alcoholcontrole! Hier lees je hoe een alcoholcontrole moet verlopen.

Alcosensor of snuffelaar

Als de politie je tegenhoudt voor een alcoholcontrole, dan zal zij in eerste instantie meestal met een alcosensor nagaan of je gedronken hebt of niet. De politiediensten gebruiken hiervoor een ‘snuffelaar’. Die snuffelaar geeft aan of er een alcohollucht hangt in jouw voertuig. Is dat zo? Dat is alvast een eerste indicatie of een bestuurder alcohol gedronken heeft of niet. Bij een positief resultaat voert de politie steeds een officiële ademanalyse uit.

Ademtest

Indien er aanwijzingen zijn dat je alcohol gedronken hebt, zal de politie je vervolgens vragen om te blazen in een elektronisch ademtest-toestel. Deze geeft geen concrete cijfers, maar kan drie resultaten tonen:

S (safe): je mag doorrijden

A (alarm): je hebt tussen de 0,22 mg/l en 0,35 mg/l alcohol in je bloed oftewel tussen 0,5 en 0,8 promille

P (positief): je hebt meer dan 0,35 mg/l alcohol in je bloed of meer dan 0,8 promille.

Blies je een A of een P, dan zal de politie een ademanalyse uitvoeren.

Let op: het uitvoeren van een ademtest is niet verplicht. De politie kan onmiddellijk overgaan tot een ademanalyse!

Ademanalyse

Had je na de ademtest een positief (P) of alarm (A) als resultaat? De Politie zal je in dat geval vragen om opnieuw te blazen om de exacte alcoholconcentratie in je bloed te kunnen meten.

Indien je meer dan 0,22 mg/l hebt geblazen? Dan moet de politie je een kopie van het proces-verbaal toesturen binnen een termijn van maximum 14 dagen na de vaststelling. Ook moet je binnen deze termijn een kopie ontvangen van elk ticket dat door het toestel wordt afgedrukt.

Wachttijd

Voor de ademtest had je vroeger het recht om 15 minuten te wachten. Dat recht had je om te vermijden dat  de alcohol die aanwezig kon zijn in je mond ten onrechte zou leiden tot een positief resultaat.  Dit recht wordt binnenkort afgeschaft omdat de blaastoestellen die tegenwoordig gebruikt worden de zogenaamde ‘mondalcohol’ kunnen detecteren en uit het alcoholgehalte in de adem zelf kunnen filteren.

Ben je het niet eens met het resultaat van de ademanalyse? Vraag dan zeker een tweede analyse!

Wist je dat je hier wel zelf om moet vragen? De politieagent moet je duidelijk maken dat je hier recht op hebt maar deze is niet verplicht om aan jou te vragen of je ook effectief een tweede ademanalyse wenst.

Derde analyse?

Koos je voor een tweede analyse en verschillen de resultaten aanzienlijk? Houd er rekening mee dat de politie wellicht een derde analyse zal uitvoeren.

De kosten van de bloedproef zullen voor jouw rekening zijn indien ze jouw schuld aantonen!

Bloedproef

Indien er een tweede en derde ademanalyse werden uitgevoerd en het resultaat was hoger dan 0,35 mg/l, dan kan je een tegenexpertise laten doen door middel van een bloedproef. De politieagent kan deze ook laten afnemen wanneer blijkt dat een ademtest of ademanalyse onmogelijk zijn.

Wist je dat enkel een dokter een bloedproef mag afnemen? De resultaten van het bloedonderzoek zullen vervolgens worden onderzocht door een erkend laboratorium.

Wat riskeer je wanneer je te veel hebt gedronken?

  • Tussen 0,5 promille en 0,8 promille: Het rijbewijs wordt 3 uur ingehouden en de bestuurder krijgt achteraf een boete toegestuurd.

  • Vanaf 0,8 promille: Het rijbewijs wordt onmiddellijk voor 6 uur ingehouden en de bestuurder zal wellicht worden gedagvaard voor de politierechtbank met een geldboete en een rijverbod.

  • Vanaf 1,5 promille of bij weigering van de test: het rijbewijs wordt onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en je zal als bestuurder worden  gedagvaard voor de politierechtbank.

  • Vanaf 1,8 promille: de politierechter is verplicht om een alcoholslot op te leggen, dit bovenop een geldboete en rijverbod

Ontving je een dagvaarding na een positieve alcoholcontrole en moet je verschijnen voor de politierechtbank? Kies er dan voor om je te laten bijstaan door Vandersanden Advocaten. Wij zijn immers gespecialiseerd in het pleiten van verkeerszaken voor de politierechtbank. Wist je dat er hier in de meeste gevallen voor jou zelfs geen kosten aan verbonden zijn? Hoe dat mogelijk is lees je hier.

Bijstand nodig?

Heb je een dagvaarding ontvangen en dringend onze hulp nodig?

Summary
Wat zijn je rechten bij een alcoholcontrole
Article Name
Wat zijn je rechten bij een alcoholcontrole
Description
Te veel gedronken en je wordt tegengehouden door de politie? Je hebt bepaalde rechten bij een alcoholcontrole! Hier lees je hoe een controle door de politie moet verlopen.
Author