Scooters opvoeren is een fenomeen dat vaak voorkomt. Er zijn echter verschillende redenen waarom je dat best niet doet. Dit heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de verzekering, maar ook voor je inschrijving en je rijbewijs. Wanneer je voor de rechtbank moet verschijnen, wilt dit dus zeggen dat er je niet één maar meerdere misdrijven ten laste zullen worden gelegd.

Een motorfiets is opgevoerd of ‘opgefokt’ wanneer de motor dermate werd gemanipuleerd waardoor de kracht en de snelheid van het voertuig niet meer overeenkomen met hetgeen je hebt aangegeven bij de verzekering. De technische kenmerken zijn dan immers veranderd. Je voertuig is niet aangepast voor hogere snelheden, denk bijvoorbeeld aan de remmen, de banden, de vering, … Wanneer je een passagier vervoert wordt dit nog veel erger.

Afhankelijk van de klasse van de scooter waarmee je rijdt, zal er een verschillende snelheidsbeperking gelden. We spreken van een bromfiets klasse A wanneer deze maximaal 25 km/u mag rijden, voor een bromfiets klasse B is dit 45 km/u. Zodra je de grens van 45 km/u overschrijdt, val je in de categorie motorfiets. Wanneer je de maximaal haalbare snelheid hebt opgedreven, is er niet meer voldaan aan de eisen van het technisch reglement. Dit leidt tot problemen met zowel inschrijving als verzekering.

Wat zijn de gevolgen wanneer je toch beslist hebt om een bromfiets op te voeren?

  1. De bromfiets zal dan ten eerste niet meer geldig verzekerd zijn. Doet er zich een verkeersongeval voor, dan riskeer je zelf op te draaien voor de kosten.
  2. Het opvoeren van je scooter is onwettelijk, dus je riskeert een strafrechtelijke veroordeling voor de politierechtbank.
  3. Mogelijks zal je rechtsbijstandsverzekering tussenkomst weigeren en moet je je kosten van verdediging voor de politierechtbank en de gerechtskosten zelf betalen.
  4. Wanneer je een bromfiets zodanig opvoert dat hij snelheden van een motorfiets kan halen, dan is jouw rijbewijs niet langer geldig. Voor het besturen van een motorfiets heb je immers een rijbewijs nodig dat specifiek geldt voor die categorie.
  5. Een opgevoerde bromfiets is geen goedgekeurd voertuig, en kan dus niet geldig ingeschreven worden.

Welke straffen riskeer je?

De bromfiets kan voor 30 dagen in beslag genomen worden door het Openbaar Ministerie. De onderdelen die niet aanwezig mogen zijn zullen verbeurd worden verklaard. De kosten voor de regularisatie van de motorfiets moet je zelf betalen.

Zoals hierboven reeds vermeld, levert een opgevoerde bromfiets heel wat inbreuken op. Je riskeert bijvoorbeeld een geldboete van 160 EUR tot 2000 EUR en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar wanneer je bromfiets door het opvoeren niet meer geldig ingeschreven is.

Voor rijden zonder een correct rijbewijs riskeer je een zwaardere straf, namelijk een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 1600 EUR tot 16.000 EUR, of één van deze straffen.

Heb je je rijbewijs niet bij? Dan riskeer je nog eens 80 EUR tot 4000 EUR te moeten betalen indien je dit niet kan tonen.

Wat riskeer je als je niet meer geldig verzekerd bent? Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 800 EUR tot 8000 EUR, of één van die straffen alleen. Je riskeert ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Een geldige verzekering hebben is één ding, maar wist je ook dat je gestraft kan worden indien je het verzekeringsbewijs niet bijhebt? Dan riskeer je nog eens 80 EUR tot 2000 EUR!

Lesje geleerd? Je fokt best je bromfiets niet op. Je begaat hierdoor namelijk niet één, maar talrijke overtredingen. Denk hierbij aan zowel de verzekering, de inschrijving en het rijbewijs (om nog niet over een mogelijks te hoge snelheid te spreken).